• Representative Office of Southern China District

  TEL:020-3682 9399/3681 3286/3681 3663

  FAX:36830788

  EML:xgs626@yahoo.cn

  ADD:Guangzhou City Yao town of Huadu District Ya Yuan Road No. 28

 • Representative Office of Southern China District

  TEL:020-3682 9399/3681 3286/3681 3663

  FAX:36830788

  EML:xgs626@yahoo.cn

  ADD:Guangzhou City Yao town of Huadu District Ya Yuan Road No. 28

Online
 Online_Tel
 • 020-36829399
 • 020-36813286
 • 020-36813663
Share: